Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Damian Adamczyk Kancelaria Komornicza Nr I we Wrocławiu
Al. Armii Krajowej 8c/5, 50-541 Wrocław
tel. 71 889 00 98, fax: 71 721 57 57 wroclaw.adamczyk@komornik.pl
ING Bank Śląski S.A.
12 1050 1575 1000 0092 3984 2199

KOD EPU: 2489

Kim jest komornik sądowy?

26 sierpnia 2019


Komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Jest jednocześnie organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym oraz zabezpieczającym.

 

Komornik wykonuje następujące zadania:

  • wykonuje orzeczenie sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne (egzekwuje długi) i niepieniężne (np. wykonuje eksmisje)
  • wykonuje postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządza spis inwentarza
  • wykonuje zadania określone w innych ustawach (np. doręczanie korespondencji sądowej, doręczanie pozwów w procesie cywilnym).