Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Damian Adamczyk Kancelaria Komornicza Nr I we Wrocławiu
Al. Armii Krajowej 8A/3, 50-541 Wrocław
tel. 71 889 00 98, fax: 71 721 57 57 wroclaw.adamczyk@komornik.pl
ING Bank Śląski S.A.
12 1050 1575 1000 0092 3984 2199

KOD EPU: 2489

licytacja lokalu mieszkalnego Wrocław, ul. Motylkowa 2A/9


Km 1190/19


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu Damian Adamczyk na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-08-2022 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu mającego siedzibę pod adresem ul. Podwale 30, 50-040 Wrocław w sali nr 142, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego pod adresem: 52-209 Wrocław, ul. Motylkowa 2A/9, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00231176/2 o powierzchni użytkowej 52,70 m2, będącego własnością dłużnika: Damian Szczepański.
Lokal dwupoziomowy, usytuowany na trzeciej kondygnacji budynku, tj. na drugim piętrze i poddaszu, z jednostronną, wschodnią ekspozycją okien. Lokal składa się z pomieszczeń: pokój z aneksem kuchennym i przedpokojem, łazienka oraz antresola. Powierzchnia użytkowa lokalu: 52,70 m2. Wysokość lokalu zróżnicowana: od 2,39m (łazienka) poprzez 2,45 m (pokój), do 2.52 m (w aneksie kuchennym i przedpokoju). Wysokość antresoli zróżnicowana ze względu na skośny sufit. Ponadto do lokalu przylega balkon o powierzchni 8,75 m2

Suma oszacowania wynosi 380 000,00 zł,
zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania
i wynosi 285 000,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: ING Bank Śląski S.A. ul. Szewska 72, Wrocław: 12 1050 1575 1000 0092 3984 2199
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 259/19). 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy
Damian Adamczyk

 

Pobierz obwieszczenie w formacie PDF

Pobierz dokumentację fotograficzną w formacie DOCX